วัดมหาธาตุเชลียง

วัดมหาธาตุเชลียง

    วัดมหาธาตุเชลียง หรือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดพระปรางค์ เป็นพระอารามหลวงชั้นราชวรวิหาร และเป็นกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บริเวณนอกกำแพงเมืองเก่าศรีสัชนาลัย
    ภายในมีโบราณสถานที่สำคัญหลายแห่ง ได้แก่ ปรางค์ประธาน ที่ก่อด้วยดินแดงฉาบปูน เป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา, พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นศิลปะสมัยสุโขทัย ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารที่สร้างขึ้นจากศิลาแลง
    วัดมหาธาตุเชลียง สร้างขึ้นเมื่อประมานพุทธศตวรรษที่ 17 – 18 แต่เดิมเป็นวัดที่สำคัญของเชลียง ซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานในศิลาจารึกหลักที่ 1 และในสมัยกรุงธนบุรี พระเจ้าตากสินได้เสด็จสมโภชพระบรมธาตุแห่งนี้ อีกทั้งวัดนี้ยังเป็นที่สรงน้ำมูรธาภิเษกสำหรับพระเจ้าแผ่นดินใหม่ที่จะขึ้นเสวยราชสมบัติ ในสมัยก่อน
    วัดมหาธาตุเชลียง ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2478 และเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี 2501วันนี้เรามีเว็บ แทงหวยออนไลน์ ดีๆมาแนะนำให้ท่านได้รู้จักนั่นคือ เว็บรวย เว็บหวยออนไลน์อันดับหนึ่งในไทยนั่นเอง เว็บดีที่จ่ายเต็มไม่มีเลขอั้น เปิดรับแทงตลอด 24ชั่วโมง